Představenstvo společnosti

JAN VEDRAL

Předseda představenstva

Absolvoval Fakultu obchodní Vysoké školy ekonomické v Praze a poté pracoval v Investiční bance. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky Praha (dnes Moneta Money Bank) a ve funkci hlavního makléře se účastnil prvních transakcí na formujícím se českém kapitálovém trhu. Koncem roku 1994 inicioval založení společnosti Conseq Finance, a. s., v jejímž čele působil až do roku 2003 a kde zodpovídal za divizi operací, skupinu obchodování s akciemi a skupinu investičního managementu. V Conseq Investment Management, a. s., pokračuje jako hlavní investiční manažer, který vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie. Spolu s Hanou Blovskou se podílí na rozhodování o obchodní politice firmy a jejím operativním řízení. Ve společnosti je zodpovědný za investování do finančních aktiv.

LUKÁŠ VÁCHA

Místopředseda představenstva

Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2000 do konce roku 2002 pracoval v Conseq Finance, a. s., jako obchodník s dluhopisy. V letech 2003 až 2005 působil v České spořitelně, a. s., jako produktový manažer pro segment malých a středních firem. Od roku 2005 do roku 2008 pracoval v ČSOB Asset Management, a. s., členu skupiny ČSOB, jako account manager pro institucionální klienty. V prosinci 2008 se vrátil do skupiny Conseq a v Conseq Investment Management, a. s., má jako obchodní ředitel na starosti sekci privátních a institucionálních klientů a z pozice místopředsedy řídí činnost QI investiční společnosti, a. s.

VLADAN KUBOVEC

Člen představenstva

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a oboru Oceňování majetku v Bankovním institutu vysoká škola, a. s., působil jako vedoucí oddělení oceňování nemovitostí a poradenství ve společnosti Real Treuhand Reality a. s. V roce 2011 nastoupil do QI investiční společnosti, a. s., kde je zodpovědný za investice do nemovitostí a ostatních nefinančních aktiv. Od června 2012 v této společnosti působí jako člen představenstva.

VERONIKA JŮVOVÁ

Členka představenstva

Při studiu Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze začala pracovat na oddělení legislativy kapitálového trhu Ministerstva financí ČR. V roce 2010 nastoupila do společnosti Conseq Investment Management, a. s., na pozici právník / compliance. Od roku 2012 působí jako nezávislý poradce v oblasti kapitálového trhu, zaměřující se zejména na investiční společnosti a investiční fondy, ale také na další subjekty kapitálového trhu. Od roku 2016 vede právní oddělení skupiny Conseq a jako členka představenstva řídí regulatorní oblasti ve společnosti.

Vedení společnosti

PETR NEMERÁD

Provozní ředitel

Absolvoval Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze s vedlejší specializací na oceňování podniku a jeho majetku na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Již během studia pracoval jako junior právník / compliance ve skupině Conseq. Po ukončení studia působil jako právník / compliance QI investiční společnosti, a. s. V lednu 2017 byl jmenován jejím provozním ředitelem. Je odpovědný za provoz společnosti a její dennodenní fungování.

ANNA KOMÁRKOVÁ

Vedoucí administrace fondů

Absolvovala Karlovu univerzitu v Praze. V roce 2009 při studiu začala pracovat v rozvíjející se Conseq investiční společnosti, a. s., nyní QI investiční společnosti, a. s., na pozici administrátora transakcí. Během svého působení ve společnosti přišla do styku s investicemi do alternativních aktiv, zakládáním nových fondů, změnami legislativy a podobně. V současné době vede tým administrátorů, zajišťuje dodržování termínů a zákonných požadavků při administraci fondů kvalifikovaných investorů.

ZDENĚK VACULÍK

Vedoucí financí a účetnictví

Po absolvování studia na Vysoké škole ekonomické v Praze a postgraduálního studia MBA nastoupil do APMM Group, kde pracoval sedm let na různých pozicích ve finančním oddělení. Následně pracoval sedm let jako finanční ředitel ve společnostech Aminostar, Skyport a Bunzl. V QI investiční společnosti, a. s., má na starosti účetní oddělení, komunikaci s auditory, regulátory a jinými třetími stranami v oblasti účetnictví, daní a reportingu.

Administrace fondů

RADEK HAVEL

Administrátor

Vystudoval obor Finance na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze s vedlejší specializací na oceňování podniku. Do QI investiční společnosti, a. s., nastoupil ze společnosti Cushman & Wakefield, kde působil v oddělení průzkumu trhu. Zaměřuje se především na kalkulace NAV, finanční controlling a projektové práce, které zahrnují zejména implementace nových přístupů v oceňování fondů.

ROMANA KOVÁŘOVÁ

Administrátorka

Po ukončení vyššího odborného studia cestovního ruchu pracovala na finančním oddělení v BBH, advokátní kanceláři, s. r. o. V roce 2013 nastoupila do QI investiční společnosti, a. s., kde se stará o fondy kvalifikovaných investorů investujících do pohledávek, nemovitostí a jiných alternativních aktiv.

ANDREA DOŘIČÁKOVÁ

Administrátorka

Absolvovala Přírodovědnou fakultu na Karlově univerzitě v Praze. Po několikaleté praxi v administrativě nastoupila v roce 2009 do společnosti Conseq Investment Management, a. s. V roce 2016 začala pracovat v QI investiční společnosti, a. s., na pozici administrátorky fondů kvalifikovaných investorů.

JANA MÖSEROVÁ

Administrátorka a finanční kontrolorka

Vystudovala Fakultu strojní na Českém vysokém učení technickém v Praze obor Řízení a ekonomie podniku. Pracovala jako finanční kontrolorka v nadnárodní společnosti a finanční konzultantka. Do QI investiční společnosti, a. s., nastoupila začátkem roku 2017. Vedle administrace fondů investujících do alternativních aktiv má na starosti finanční controlling a reporting České národní bance.

TOMÁŠ SOMOGYI

Administrátor

Do QI investiční společnosti, a. s., nastoupil v roce 2015 jako absolvent bakalářského studia na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde následně absolvoval magisterské studium s hlavní specializací na hospodářskou politiku a vedlejší specializací na oceňování podniku a jeho majetku v rámci Institutu oceňování majetku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Administruje fondy zaměřené na finanční a alternativní aktiva.

ONDŘEJ SEDLÁČEK

Administrátor

Absolvoval magisterské studium na Národohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické v Praze s hlavní specializací na ekonomii a hospodářskou správu a vedlejší specializací na marketing. V QI investiční společnosti, a. s., má od srpna 2017 na starosti administraci zejména nemovitostních fondů. Dále se specializuje na mezinárodní reporting FATCA a GATCA.