KTERÉ FONDY OBHOSPODAŘUJEME?

Obhospodařujeme fondy kvalifikovaných investorů. Společnosti skupiny Conseq řídí portfolia finančních a některých alternativních aktiv. Fondu zajistíme přístup na většinu světových finančních trhů, poskytneme naše investiční know-how a profesionální reporting.

Při obhospodařování fondů a investičních portfolií čerpáme z našich dlouholetých zkušeností. Fondy Conseq patří ve svých kategoriích k dlouhodobě nejúspěšnějším na trhu.

Skupina Conseq obhospodařuje portfolia zejména:

  • fyzickým osobám a náročným privátním zákazníkům,
  • institucionálním klientům,
  • korporacím,
  • nadacím,
  • stavebním bytovým družstvům.

NABÍZENÉ SLUŽBY OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDŮ A JEJICH PORTFOLIÍ

  • Nastavení investiční strategie dle požadavků klienta

  • Příprava statutu a jeho aktualizace

  • Formální zajištění investičního procesu

  • Pravidelný i mimořádný individualizovaný reporting investorům

  • Reporting České národní bance

  • Komunikace s depozitářem

  • Řízení rizik

Konkrétní rozsah činností lze upravit dle dohody s klientem.