NAŠE PORADENSTVÍ PRO FONDY, INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A DALŠÍ OSOBY

Poskytujeme poradenské služby prostřednictvím našeho týmu odborníků v oblasti řízení portfolií, správy fondů, regulace, práva, účetnictví a v dalších oblastech. Dokážeme vám poradit v mnoha situacích spojených s vytvořením nebo existencí fondu či investiční společnosti. Vedle toho máme rozsáhlé zkušenosti:

  • se získáváním kapitálu od investorů (více vic Distribuce),
  • se získáváním kapitálu od zahraničních institucionálních investorů (například Evropský investiční fond, investor ze skupiny Světové banky apod.),
  • se vstupem fondu na regulované trhy (Burza cenných papírů Praha i zahraniční trhy),
  • s akvizicemi majetku do fondu (zajišťujeme právní i daňové poradenství),
  • se změnami formy fondu (přeměny klasické akciové společnosti na SICAV apod.),
  • se zrušením fondu (exitem investorů),
  • s převody fondů od jiného obhospodařovatele,
  • s dalšími oblastmi týkajícími se investičních fondů (včetně specifických oblastí struktur private equity).

Prostřednictvím spřízněné společnosti C Corporate Finance, s. r. o. jsme schopni našim klientům zabezpečit kvalitní poradenský servis i v oblastech mimo kolektivní investování.