„Propojujeme investice s investory.“

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Společnost vznikla v roce 2007 pod názvem Conseq investiční společnost, a. s., který se v srpnu 2011 změnil na QI investiční společnost, a. s. Je součástí skupiny Conseq, jež působí na finančním trhu již od roku 1994. Ve svých počátcích se skupina Conseq specializovala na obchodování s cennými papíry s fixním výnosem. V této oblasti se bezprostředně po prvním roce své činnosti zařadila mezi přední obchodníky s cennými papíry na českém trhu. V následujících letech rozšířila spektrum svých činností o obchodování s akciemi, oblast firemních financí
a zejména o obhospodařování individuálních portfolií a management či distribuci investičních fondů.

Konkrétně investičním managementem a distribucí investičních fondů se skupina zabývá od roku 1996. V současné době se pod hlavičkou Conseq Investment Management, a. s., stará
o několik set tisíc klientů z řad fyzických i právnických osob, institucí, měst, obcí či neziskových organizací a distribuuje fondy 20 investičních společností / většiny předních světových investičních společností, které vstoupily na český trh.

V současné době je skupina Conseq s čistým objemem obhospodařovaných aktiv v hodnotě více než 100 mld. CZK, největším nezávislým investičním manažerem v České republice. Významné synergie z tohoto postavení na českém trhu umožňují naší společnosti poskytovat služby na vysoké úrovni.

0
Mld. Kč aktiv ve správě
0
Aktivních fondů a podfondů
0
Úspěšných let na trhu

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Kvalita a úroveň služeb naší společnosti jsou podpořeny odbornou erudicí týmu a též zázemím silné skupiny Conseq s její více než dvacetiletou zkušeností s péčí o svěřené peníze. Produktová nabídka QI investiční společnost, a. s., je součástí širokého portfolia služeb wealth management skupiny Conseq pro náročnější klienty.

Specializujeme se jak na privátní fondy, zaměřené na péči o majetek s jasně vymezenou investiční politikou několika individuálních investorů, tak na veřejně nabízené fondy podporované renomovanými finančními skupinami. Zabezpečíme úvodní nastavení a vznik fondu s ohledem na záměry jeho sponzora i komplexní portfolio činností během jeho života.

TOMÁŠ KÁLAL

Ředitel Conseq Investment Banking

SPOLUPRÁCE S NÁMI

Komunikace je na prvním místě

Pro správné a efektivní nastavení fondu dbáme na aktivní komunikaci s klienty, při které se snažíme nacházet různá řešení, tak abychom byli schopni přesně splnit požadavky a přání klientů.

Nabízíme know-how celé skupiny

Abychom zajistili co nejvyšší kvalitu služeb, využíváme mnohaleté know-how skupiny Conseq a poskytujeme tak přidanou hodnotu, která pramení ze synergií napříč všemi společnostmi skupiny Conseq.

Profesionální tým

Vedení společnosti dbá na kontinuální vzdělávání týmu spolupracovníků a soustavně rozšiřuje jejich znalosti i zkušenosti novými projekty.

Sledujeme nové trendy v oboru

Monitorujeme změny a vývoj nejen v dynamickém oboru investičních fondů a rychle se přizpůsobujeme novým podmínkám. Udržení standardu vysoké kvality námi nabízených služeb je naším cílem.

TYPY FONDŮ

  • Otevřené podílové fondy
  • Uzavřené investiční fondy
  • SICAV vč. podfondů

NAŠI KLIENTI