Kvalita a úroveň služeb naší společnosti jsou podpořeny odbornou erudicí týmu a zázemím skupiny Conseq s její více než dvacetiletou zkušeností s péčí o svěřené peníze. Produktová nabídka QI investiční společnost, a. s., je součástí portfolia služeb wealth management skupiny Conseq pro náročné klienty.

Specializujeme se jak na privátní fondy zaměřené na péči o majetek s jasně vymezenou investiční politikou několika individuálních investorů, tak na veřejně nabízené fondy podporované renomovanými finančními skupinami. Zabezpečíme úvodní nastavení a vznik fondu s ohledem na záměry jeho sponzora i komplexní portfolio činností během jeho života.

Administrace fondů

Zakládáme a administrujeme fondy kvalifikovaných investorů. Zařizujeme jejich založení, nastavení investičních procesů, komunikace s regulatorními orgány a staráme se o jejich bezproblémový chod.

Obhospodařování fondů

Řídíme portfolia finančních aktiv
a některých alternativních aktiv. Fondům zajišťujeme přístup na většinu světových finančních trhů, poskytujeme naše investiční know-how a profesionální reporting.

Distribuce fondů

Disponujeme jedinečnou distribuční platformou obsahující rozsáhlou síť investičních zprostředkovatelů a vlastních prodejních kapacit. Poskytujeme
i přeshraniční služby zahraničním fondům
v souvislosti s jejich vstupem na český trh.

Poradenství pro FKI

Součástí našich služeb je poradenství
v souvislosti s fondy kvalifikovaných investorů, jejich fundraisingem, vstupem na veřejné trhy, vstupem institucionálních a nadnárodních investorů i v dalších oblastech.

HLEDÁTE ZPŮSOB, JAK SI ZALOŽIT VLASTNÍ FOND?

OZVĚTE SE NÁM A MY VÁM RÁDI PORADÍME!