KTERÉ FONDY OBHOSPODAŘUJEME?

Obhospodařujeme fondy kvalifikovaných investorů. Společnosti skupiny Conseq řídí portfolia finančních a některých alternativních aktiv. Fondu zajistíme přístup na většinu světových finančních trhů, poskytneme naše investiční know-how a profesionální reporting.

Při obhospodařování fondů a investičních portfolií čerpáme z našich dlouholetých zkušeností. Fondy Conseq patří ve svých kategoriích k dlouhodobě nejúspěšnějším na trhu.

Skupina Conseq obhospodařuje portfolia zejména:

 • fyzickým osobám a náročným privátním zákazníkům,
 • institucionálním klientům,
 • korporacím,
 • nadacím,
 • stavebním bytovým družstvům.

NABÍZENÉ SLUŽBY OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDŮ A JEJICH PORTFOLIÍ

 • Nastavení investiční strategie dle požadavků klienta

 • Příprava statutu a jeho aktualizace

 • Formální zajištění investičního procesu

 • Pravidelný i mimořádný individualizovaný reporting investorům

 • Reporting České národní bance

 • Komunikace s depozitářem

 • Řízení rizik

Konkrétní rozsah činností lze upravit dle dohody s klientem.