Představenstvo společnosti

JAN VEDRAL

Předseda představenstva

Absolvoval Fakultu obchodní Vysoké školy ekonomické v Praze a poté pracoval v Investiční bance. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky Praha (dnes Moneta Money Bank) a ve funkci hlavního makléře se účastnil prvních transakcí na formujícím se českém kapitálovém trhu. Koncem roku 1994 inicioval založení společnosti Conseq Finance, a. s., v jejímž čele působil až do roku 2003 a kde zodpovídal za divizi operací, skupinu obchodování s akciemi a skupinu investičního managementu. V Conseq Investment Management, a. s., pokračuje jako hlavní investiční manažer, který vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie. Spolu s Hanou Blovskou se podílí na rozhodování o obchodní politice firmy a jejím operativním řízení. Ve společnosti je zodpovědný za investování do finančních aktiv.

VERONIKA JŮVOVÁ

Místopředsedkyně představenstva

Při studiu Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze začala pracovat na oddělení legislativy kapitálového trhu Ministerstva financí ČR. V roce 2010 nastoupila do společnosti Conseq Investment Management, a. s., na pozici právník / compliance. Od roku 2012 působí jako nezávislý poradce v oblasti kapitálového trhu, zaměřující se zejména na investiční společnosti a investiční fondy, ale také na další subjekty kapitálového trhu. Od roku 2016 vede právní oddělení skupiny Conseq a jako místopředsedkyně představenstva řídí regulatorní oblasti ve společnosti. V roce 2018 získala titul Ph.D. na Katedře finančního práva Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Je členkou Etického výboru a ředitelkou sekce investičních fondů Asociace pro kapitálový trh ČR.

PETR NEMERÁD

Člen představenstva

Absolvoval Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze s vedlejší specializací na oceňování podniku a jeho majetku na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Již během studia pracoval jako junior právník / compliance ve skupině Conseq. Po ukončení studia působil jako právník / compliance QI investiční společnosti, a. s. V lednu 2017 byl jmenován jejím provozním ředitelem. Je odpovědný za provoz společnosti a její dennodenní fungování. Od června roku 2020 je rovněž členem představenstva společnosti.