ZAJIŠŤUJEME DISTRIBUCI FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

V rámci skupiny Conseq se staráme o více než 58 mld. CZK svěřených od více než 400 tisíců zákazníků z řad drobných investorů, privátních klientů, veřejnoprávních subjektů a institucí. Disponujeme tak jedinečnou distribuční platformou, která je obsluhována prostřednictvím široké množiny investičních zprostředkovatelů a vlastních prodejních kapacit.

Máme vybudované rozsáhlé technické zázemí pro prodej investičních produktů. Naši klienti mají díky jednotné smluvní dokumentaci přístup k mnoha tisícům fondů a naopak fondy mají jednoduchý přístup ke statisícům potenciálních investorů. Našimi partnery jsou mimo jiné:

 • ALICO Funds Central Europe
 • Amundi
 • BNP Paribas
 • Citigroup
 • Conseq Invest PLC
 • Conseq Funds investiční společnost
 • Credit Suisse
 • C-Quadrat
 • Generali Investments CEE
 • HSBC
 • NN Investment Partners
 • Franklin Templeton
 • Société Générale
 • Fidelity International

Po úspěšném absolvování due diligence procesu a na základě obchodní dohody rádi otevřeme možnost distribuce i dalším novým investičním společnostem, fondovým rodinám nebo jednotlivým fondům.

NABÍZENÉ SLUŽBY DISTRIBUCE

 • Zařazení fondu do námi distribuovaných produktů (prostřednictvím naší distribuční platformy)

 • Využití našich formulářových smluv s investory

 • Zajištění veškerých předsmluvních zákonných povinností (AML, investiční dotazníky)

 • Automatický reporting investorům

 • Tvorba propagačního sdělení a podpora při tvorbě marketingových materiálů

Konkrétní rozsah činností lze upravit dle dohody s klientem.

OSTATNÍ NÁMI NABÍZENÉ SLUŽBY

Poskytujeme přeshraniční služby zahraničním fondům. Skupina Conseq vytvořila a obhospodařuje fondy s domicilem v Irsku, poskytuje služby fondům na Maltě, distribuuje fondy v Polsku a na Slovensku a praktické zkušenosti má i s jinými jurisdikcemi. Pokud jste zahraničním fondem nebo máte zájem vytvořit fondovou strukturu v zahraničí, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme zvolit zemi a následně poskytneme související služby. Obsah a rozsah služeb jsou individuální v závislosti na vašich potřebách a specifikách jurisdikce, kterou si vyberete.