ENERN a Conseq zakládají ORBIT Capital SICAV. Jeho první podfond s názvem Conseq Venture Debt míří na velikost až 2,5 miliardy.

Jako první v regionu nabídne úvěrové financování nejrozvinutějším startupům a investorům přináší unikátní příležitost. V České republice vzniká pod taktovkou investiční skupiny ENERN a investiční společnosti Conseq unikátní fond kvalifikovaných investorů. Conseq Venture Debt, který je podfondem ORBIT Capital SICAV, umožní investorům participovat na dynamicky se rozvíjejícím segmentu mladých technologických firem. Nejúspěšnějším startupům (takzvaným scale-ups)…